• Südamega disainitud kangad eestimaiselt väiketootjalt!
  • Turvaline ostukoht
  • 24-7 tasuta klienditeenindus

1. ÜLDINE

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad OÜ Studio Liv, registrikood 12828425, Väike kaar 44-1, 50404 Tartu (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid kaubamärgi Studio Liv müümisel www.studioliv.ee e-tellimiskeskkonnas.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-tellimiskeskkonda vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.3. Ettevõtja võib muuta e-tellimiskeskkonna kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-tellimiskeskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

2. HIND

2.1. Toodete hinnad on toodud Eurodes toodetelehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.

2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote valimist tootelehel, kasutades selleks nupu „Lisa korvi“ .

3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toode eest tasumiseni.

3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida makseviis ning vajutada nuppu „Turvaline makse“.

3.4. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Turvaline makse“ nupu vajutamist.

3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile.

3.6. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. TASUMINE

4.1. Sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.

4.2. Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Nordea, Danske, Krediidipank, LHV Pank)

4.3. Tasumine toimub väljaspool e-tellimiskeskkonnda turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

4.4. Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus. Kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.

5. TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE

5.1. E-tellimiskeskkonna tarnib tooteid kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

5.2. Tooted tarnitakse kliendile Omniva (AS Eesti Post) poolt pakutavate Omniva pakk pakiautomaati teenustena ning Itella SmartPOST OÜ poolt pakutavate teenustena. Saadetised on Omniva https://www.omniva.ee/era ning Itella SmartPOST saadetiste jälgimiskeskkonnas aadressil uus.smartpost.ee/saadetise-otsing.

SmartPost hinnad koos käibemaksuga:

XS-S 3,00 eur

M 3,65 eur

L 4.90 eur

Omniva hinnad koos käibemaksuga:

S-M 3,00 eur

L 4,80 eur

5.3. Klient tasub Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud.

5.4. Ettevõtja täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Toote kohalejõudmine Kliendini sõltub postiteenistustest.

6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri).

6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.

6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.

6.4. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist toote tagasisaatmise kohta. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.

6.5. Juhul, kui Klient soovib Toote vahetamist, parandamist või asendamist, peab Klient täitma Toote ja arvega kaasas oleva tagastuslehe. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.

6.6. Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik etiketid ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid, sealhulgas Kliendile väljastatud arve.

6.7. Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus ei sobinud. Registreeritud klientidel on võimalik toode välja vahetada 30 päeva jooksul.

6.8 Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

7.1. Toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastutab Ettevõtja 2 aasta jooksul alates toodete Kliendi poolt vastuvõtmisest.

7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile info@studioliv.ee või kirjalikult OÜ Studio Liv aadressile Väike kaar 44-1, 50404 Tartu.

7.3. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda esmalt toote tasuta parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul. Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui: •Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või •toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või •Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või •Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.

7.6. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

7.6.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;

7.6.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;

7.6.3. Toote on väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;

7.6.4. Puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

7.7. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul.

7.8. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet ja kui vaidlusaluse toote väärtus on vähemalt 20 eurot, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaebuste komisjonis on kaebuse läbivaatamine pooltele tasuta. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.

7.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. E-tellimiskeskkonna tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.

8.2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

8.3. Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.

8.4. Kliendi isikuandmeid töötleb OÜ Studio Liv OÜ (registrikood 12828425, Väike kaar 44-1, 50404 Tartu, Eesti Vabariik).

9. AUTORIKAITSE

9.1. Ettevõtja e-tellimiskeskkonnas leiduvad materjalid (tekstid, fotod, videod, kujunduselemendid jne.) on autoriõigustega kaitstud ja kuuluvad Ettevõtjale.

9.2. E-tellimiskeskkonnas leiduvate materjalide mistahes kujul kasutamine ja levitamine on ilma Ettevõtja nõusolekuta keelatud nii e-tellimiskeskkonna Kliendil kui ka kõigil teistel veebilehe www.studioliv.ee külastajatel. 

Kehtivad alates 15.03.2017.a.